Budowa plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Sztachetki PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plot z Winylu na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak przewidywane balustrady z plastiku na plot i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.